1 year ago

làm bằng cấp 3 giả

Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào là: Thí sinh có tổng điểm trung bình của ba môn xét tuyển bằng ngưỡng tối thiểu đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT quy định trở lên; Điểm trún read more...